Türkçe | English    
 

ANA SAYFA

HAKKIMIZDA

AVUKATLARIMIZ

FAALİYET ALANLARIMIZ

KAHVE MOLASI

İLETİŞİM

 
 
 

AVUKATLARIMIZ


 
Av. Vehbi KAHVECİ, LL.M. (Kurucu - Arabulucu)
Av. Vehbi KAHVECİ, LL.M. (Kurucu - Arabulucu)

Av. Arb. Vehbi KAHVECİ 1960 yılında Trabzon'da doğmuştur. 1982 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuş ve 1983 yılında Kahveci Avukatlık Bürosu'nu kurmuştur. İstanbul Üniversitesi'nde Ceza Hukuku üzerine yüksek lisans ve doktora çalışmalarını tamamlamış ve avukatlık mesleğini bugüne kadar aralıksız olarak sürdürmüştür. Av. Arb. Vehbi Kahveci'nin yayınlanmış bir çok makalesi bulunmakta olup ayrıca mesleki alanda pek çok kuruluşta başkanlık ve yöneticilik yapmıştır. Bir dönem İstanbul Barosu Fikri ve Sınai Haklar Komisyonu Başkanlığı yapmış olup aynı zamanda Fikri ve Sınai Haklar Hukuku Derneği'nin (FİSIHAD) kurucusu ve başkanıdır. Av. Arb. Vehbi Kahveci yabancı ve tanınmış markaların Türkiye'deki hak sahipleri ve yetkili distribütörleri tarafından kurulmuş olan Tescilli Markalar Derneği'nin (TMD) bir dönem başkanlığını yapmıştır.

Av. Arb. Vehbi KAHVECİ kurmuş olduğu Kahveci Avukatlık Bürosunda ağırlıklı olarak Ceza ve Ceza Usul Hukuku, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku, Şirket Danışmanlıkları, İdare Hukuku, Vergi Hukuku ve diğer hukuk dallarında çalışmalarını sürdürmektedir.

 

Yabancı Dil  : Almanca                Baro Sicil No : 12925
Çalışma Alanları
: Ceza ve Ceza Usul Hukuku : Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku
: İcra ve İflas Hukuku : Ticaret Hukuku
: Şirketler Hukuku : Şirket Danışmanlıkları
: İdare Hukuku : Vergi Hukuku
 
 
Av. Eylem AYDIN ÖNER, LL.M. (Ortak Avukat)
Av. Eylem AYDIN ÖNER,
LL.M. (Ortak Avukat)

 

 

Lisans
: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1999
Yüksek Lisans
: Marmara Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, 2009
Çalışma Alanları
: Ticaret Hukuku : Şirket Danışmanlıkları
: Sözleşmeler Hukuku : İcra ve İflas Hukuku
: İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku : İdare ve Vergi Hukuku
 
 
Av. Dr. Can Yalçın ARMUTCUOĞLU
Av. Dr. Can Yalçın ARMUTCUOĞLU

Av. Dr. Can Yalçın ARMUTCUOĞLU, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Lisans öğreniminin ardından aynı üniversitenin Özel Hukuk Yüksek Lisans Programını “Adi Ortaklıkta Borçlardan Sorumluluk” başlıklı tezi ile bitirmiş ve Özel hukuk doktora programından da “Türk-İsviçre Borçlar Hukukunda Vekilin Hesap Verme Borcu” başlıklı tezini savunarak doktor ünvanını almıştır. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı’nda 2017 yılına kadar araştırma görevlisi olarak çalışmış ve aynı yıl Kahveci Avukatlık Bürosunda danışman olarak görev yapmaya başlamıştır. 2023 yılından bu yana Kahveci Avukatlık Bürosunda Avukat olarak çalışmaktadır. İstanbul Barosu üyesidir. Çok iyi derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Yayınlar

Sosyal Haklar ( Yayına Hazırlayan, Tolga Şirin ile birlikte  ), Tekin Yayınları, 2023

İşyeri Kiralarında Kira Bedelinin Kiracının Elde Ettiği Ciro Üzerinde Belirlenmesi ve Bu Tür Kayıtlar İçeren Kira Sözleşmelerine Özgü Sorunlar ( Yazar, Prof. Dr. Burak ÖZEN ile birlikte), Borçlar Hukukunun Güncel Meseleleri 2023, Aristo Yayınları.

Aile Konutuna Sağlanan Koruma ve Aile Konutu Şerhinin Hukuki Niteliği, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Cilt 17, S. 1-2, 2011, s. 413-436.

İlgi Alanları ve Faaliyet Gösterdiği Proje Konuları :

Borçlar Hukuku

            Proje Finansman Sözleşmeleri 

            Otomotiv Dağıtım Sözleşmeleri

            Teminat Hukuku

            Kira Hukuku

Sermaye Piyasası Hukuku

Kira Seminerler ve Kursları ( Sukuk)

            Tahvil İhracı İşlemleri

Eşya Hukuku

            Üst Hakkı Temelli İnşaat İlişkileri

            Taşınmaz Edimine İlişkin Uyuşmazlıklar

Yasal Uyum

            Kişisel Verilerin Korunması

            Elektronik Ticaret    

Av. Sevim SANATSEVER KURUOĞLU
Av. Sevim SANATSEVER KURUOĞLU

Av. Sevim SANATSEVER KURUOĞLU, 1990 yılında İstanbul'da doğmuştur. 2014 yılında Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden, 2015 yılında Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden (çift anadal programı) mezun olmuştur.

Yasal stajına Kahveci Avukatlık Bürosu'nda başlamış ve Hacı Ömer Sabancı Holding'de tamamlamıştır. Mart 2017 yılından itibaren Kahveci Avukatlık Bürosu bünyesinde çalışmaya devam etmektedir.

 

Yabancı Dil  : İngilizce                   Baro Sicil No : 55639
Seminerler ve Kurslar
: 14.03.2015 Uluslararası Boyutuyla İş Kazalarında Güncel Sorunlar, Yargılamalar, İstanbul Barosu Dış İlişkiler Merkezi, Yer: Bahçeşehir Üniversitesi : 11.04.2015 Uluslararası Boyutuyla İş Kazalarında Güncel Sorunlar, Yargılamalar III, İstanbul Barosu Dış İlişkiler Merkezi, Yer: Bahçeşehir Üniversitesi,

: Hukuk İngilizcesi ve Terminolojisi, İstanbul Barosu, (Sertifikalı 128 Saat) 2013 : 15.12.2014 – 16.12.2015 Bilişim Hukuku Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi,
 
Çalışma Alanları
: Fikri ve Sınai Haklar Hukuku, İş Hukuku, İcra Hukuku
 
 
Av. Sedat EREN
Av. Sedat EREN

Av. Sedat EREN, 1994 yılında İstanbul'da doğmuştur. 2009-2013 yılları arasında Süleyman Nazif Anadolu Lisesi'nde lise öğrenimini tamamlamıştır. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Haziran 2017 yılında mezun olmuştur. Ekim 2018 yılından bu yana İstanbul Barosu'na bağlı olarak Avukatlık yapmaktadır. Kahveci Avukatlık Bürosu bünyesinde çalışmaya devam etmektedir.

 

Yabancı Dil  : İngilizce                   Baro Sicil No : 62100
Seminerler ve Kurslar
: İstanbul Barosu, Uluslararası Ticaret , Taşıma Hukuku ve Nakliyat Sigortaları Eğitim Programı, 2020
Çalışma Alanları
: Sigorta Hukuku
 
 
Av. İpek AŞKIN KARLI
Av. İpek AŞKIN KARLI

Av. İpek AŞKIN KARLI, 1997 yılında Adana' da doğmuştur. 2020 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. 2021 yılı Aralık ayında Avukatlık Ruhsatnamesini alarak Kahveci Hukuk bünyesine katılmıştır. Kahveci Avukatlık Bürosu bünyesinde Fikri ve Sınai Haklar Hukuku alanında çalışmaktadır.

 

Yabancı Dil  : İngilizce                   Baro Sicil No : 79430
Seminerler ve Kurslar
: Volunteer Workcamp in Germany (Haziran-Ağustos 2019) : Olağanüstü Hal ve Kanun Hükmünde Kararnameler

: Hüseyin Hatemi ile Sevgi Hukuku (MEF Üniversitesi) : Kadın Haklarında Güncel Sorunlar Sempozyumu
 
: Şirketlerde Bölünme,Birleşme ve Tür Değiştirme : Birebir İş Hukuku Oturumları (10 Aralık 2019 /İstanbul Barosu)
 
: 7188 Sayılı Kanunla CMK DA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER (25 Aralık 2019/İstanbul Barosu CMK Servisi)
 
Çalışma Alanları
: Fikri ve Sınai Haklar Hukuku
 
 
Av. Elif BERK, LL.M.
Av. Elif BERK, LL.M.

Av. Elif BERK, lisans eğitimini Türk Alman Üniversitesi'nde onur derecesi ile tamamlamıştır. 2022 yılında Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonomi Hukuku yüksek lisans programından mezun olmuştur. İleri düzeyde Almanca bilmektedir.

Kahveci Avukatlık Bürosu bünyesinde başta Şirketler ve İş Hukuku olmak üzere Sözleşmeler Hukuku ve Ticaret Hukukundan kaynaklı uyuşmazlıkların çözümü ve hukuki danışmanlık alanlarında çalışmaktadır.

 

Yabancı Dil  : İngilizce, Almanca                   Baro Sicil No : 77417
Seminerler ve Kurslar
: İstanbul Barosu Marka ve Patent Vekilliği Eğitimi : İstanbul Barosu Hukuk Almancası Eğitimi

: Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Eğitimi, Kişisel Verilerin Korunması Semineri : İstanbul Barosu Spor Hukuku Semineri
 
: Malpraktis Davaları Konulu Lisans Bitirme Tezi : Almanca Dil Yeterlilik Belgesi DSH-2
 
: Bielefeld Üniversitesi Almanca Yaz Okulu Eğitimi :Martin Luther Üniversitesi Ceza Hukuku Eğitimi
: Kişisel Verilerin Korunması Semineri, İstanbul Barosu Spor Hukuku Semineri  
Çalışma Alanları
: İş Hukuku, İcra Hukuku
 
 
Av. Ayşenur YAHŞİ
Av. Ayşenur YAHŞİ

Av. Ayşenur YAHŞİ, 2020 yılında İstanbul Şehir Üniversitesi'nden mezun oldu. Öğrenciliği esnasında çeşitli hukuk bürolarında staj yaptı. Haziran 2022'den itibaren Kahveci Avukatlık Bürosu bünyesinde çalışmaktadır.

 

Yabancı Dil  : İngilizce                   Baro Sicil No : 76843
Çalışma Alanları
: Sözleşmeler Hukuku
 
 
Av. Şeyda Nur ŞANLI
Av. Şeyda Nur ŞANLI

Av. Şeyda Nur ŞANLI, 1998 yılında İstanbul'da doğmuştur. 2021 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. 2022 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Ana Bilim Dalında yüksek lisans programına başlamıştır. Avukatlık yasal stajını Kahveci Avukatlık Bürosu'nda tamamlamış olup İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık yapmaktadır.

 

Yabancı Dil  : İngilizce                   Baro Sicil No : 83171
Çalışma Alanları
: İş hukuku, İcra Hukuku, Sözleşmeler Hukuku
 
 
Av. Berfin Ceren KILIÇ
Av. Berfin Ceren KILIÇ

Av. Berfin Ceren KILIÇ, 1997 yılında İstanbul'da doğmuştur. 2021 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Kahveci Avukatlık Bürosu bünyesinde Sigorta Hukuku alanında çalışmaktadır.

 

Yabancı Dil  : İngilizce                   Baro Sicil No : 84515
Seminerler ve Kurslar
: International Humanitarian Law in Theory and Practice : Children's Human Rights- An Interdisciplinary Introduction

: Feminism and Social Justice
 
Çalışma Alanları
: Sigorta Hukuku
 
 
Av. M. Yasir ERDEMİREL
Av. M. Yasir ERDEMİREL

Av. M. Yasir ERDEMİREL, 1997 yılında Bursa'da doğmuştur. 2021 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. İstanbul Barosu'na bağlı olarak yasal stajını Kahveci Avukatlık Bürosunda tamamlamış olup, avukat olarak çalışmaya devam etmektedir.

 

Yabancı Dil  : İngilizce                   Baro Sicil No : 85197
Çalışma Alanları
: Sigorta Hukuku
 
 
Av. Ezelsu ABDİK
Av. Ezelsu ABDİK

Aslen Trabzon/Of'lu olan Av. Ezelsu ABDİK 1997 yılında İstanbul'da doğmuştur. 2016-2017 yıllarında Farabi Talks gönüllülük esaslı eğitim platformunda Genel Kurul Üyeliği yapmıştır. 2017-2019 yıllarında hukuk fakültesinde okurken aynı zamanda Indıtex Grup Zara mağazasında çalışmıştır. 2020 yılında aile şirketi bünyesinde akaryakıt istasyonu müdürlüğü yapmıştır. 2021 yılında İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk fakültesinden mezun olmuştur. 2021 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümünde ikinci lisans eğitimine başlamış olup halen devam etmektedir. 2021 yılında öğrencilik stajına Kahveci Avukatlık Bürosu bünyesinde başlayarak yasak stajını da büromuz bünyesinde tamamlamıştır. 2023 yılı itibari ile avukat olarak bünyemizde çalışmaya devam etmektedir.

 

Yabancı Dil  : İngilizce                   Baro Sicil No : 86520
Çalışma Alanları
: Ceza Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İş Hukuku , Ticaret Hukuku , Dernekler Hukuku , Borçlar Hukuku
 
 
Av. Şevval ARAS
Av. Şevval ARAS

Av. Şevval ARAS, 1997 yılında İstanbul' da doğmuştur. 2020 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. 2022 yılı Mart ayında Avukatlık Ruhsatnamesini almıştır. Marmara Üniversitesi' nde Avrupa Araştırmaları Enstitüsü Avrupa Birliği Hukuku dalında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Kahveci Avukatlık Bürosu bünyesinde Fikri ve Sınai Haklar Hukuku alanında çalışmaktadır.

 

Yabancı Dil  : İngilizce                   Baro Sicil No : 81434
Seminerler ve Kurslar
: Rekabet Hukuku Meslek İçi Eğitim Semineri (2022) : Tüketici Hukuku Temel Eğitimi (2022)

: İstanbul Barosu Çocuk Hukuku Konulu Eğitim Programı (2023) : Fikri Mülkiyet Hukuku, KVKK, Bilişim Hukuku Temel Eğitimleri (2023)
 
: Patent ve Marka Sınavları Hazırlık Temel Eğitimi – PEM (2023) : Marka Vekilliği Sınavı Hazırlık Eğitimi – TÜRAVAK (2023)
 

 
Çalışma Alanları
: Fikri ve Sınai Haklar Hukuku
 
 
Av. Serra Ece ÖZTİMUR
Av. Serra Ece ÖZTİMUR

Av. Serra Ece ÖZTİMUR, 1996 yılında İstanbul'da doğmuştur. 2020 yılında Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. 2022 yılında Kadir Has Üniversitesi Kamu Hukuku Alanında Yüksek Lisans öğrenimine başlamıştır. 2021 yılından bu yana İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık yapmaktadır. İş Hukuku, Kat Mülkiyeti Hukuku, Ceza Hukuku ve İcra İflas Hukuku ağırlıklı olarak çalışmış olup 2023 yılından itibaren Kahveci Avukatlık Bürosunda Marka Hukuku alanında hizmet vermektedir.

 

Yabancı Dil  : İngilizce                   Baro Sicil No : 76865
Seminerler ve Kurslar
: BTK Akademi KVKK GDPR Eğitimi (2020) : İstanbul Barosu Rekabet Hukuku Eğitimi (2022)

: Tüketici Hukuku Eğitimi (2022) : CMK Meslek İçi Eğitim Semineri (2022)
 
: Kadın Hakları ve Aile İçi Şiddet Konulu Sertifika Programı (2023) : Çocuk Hukuku Konulu Eğitim Programı (2023)
 

 
Çalışma Alanları
: Fikri ve Sınai Haklar Hukuku
 
 
Av. Esna İrem KURŞUN
Av. Esna İrem KURŞUN

Av. Esna İrem KURŞUN, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi'nde onur derecesi ile tamamlamıştır. Yasal stajını Kahveci Avukatlık Bürosunda tamamlamış olup, avukat olarak çalışmaya devam etmektedir.

Kahveci Avukatlık Bürosu bünyesinde başta Şirketler Hukuku olmak üzere Ticaret Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, İş Hukuku ve danışmanlık alanlarında çalışmaktadır.

 

Yabancı Dil  : İngilizce                   Baro Sicil No : 91379
Çalışma Alanları
: Şirketler Hukuku, Ticaret Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, İş Hukuku, Danışmanlık
 
 
Av. Begüm TÜRKOĞLU, LL.M.
Av. Begüm TÜRKOĞLU, LL.M.

Av. Begüm TÜRKOĞLU, lisans eğitimini Bahçeşehir Hukuk Fakültesi'nde tamamlamıştır. 2023 yılında Londra Brunel Üniversitesi "Uluslararası Ticaret Hukuku" yüksek lisans programından mezun olmuştur.

Kahveci Avukatlık Bürosu bünyesinde başta Sözleşmeler Hukuku alanında çalışmaktadır. Buna ek olarak; İş Hukuku, Şirketler Hukuku ve Ticaret Hukuku'ndan kaynaklı olan uyuşmazlıkların çözümü ve hukuki danışmanlıkların verilmesi alanlarında çalışmaktadır.

 

Yabancı Dil  : İngilizce                   Baro Sicil No : 84135
Çalışma Alanları
: Sözleşmeler Hukuku, Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku, İş Hukuku
 
 
Av. Hadiye Sude ACIKARA
Av. Hadiye Sude ACIKARA

Av. Hadiye Sude ACIKARA, 2000 yılında Isparta'da doğmuştur. 2022 yılında lisans eğitimini Özyeğin Üniversitesi'nden onur derecesi ile mezun olarak tamamlamıştır. 2024 yılı itibariyle Kahveci Avukatlık Bürosu bünyesinde çalışmaya başlamıştır.

 

Yabancı Dil  : İngilizce                   Baro Sicil No : 90528
Çalışma Alanları
: İş Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, İcra Hukuku
 
 
Av. Nurcan DOĞAN ÇİÇEK
Av. Nurcan DOĞAN ÇİÇEK

Av. Nurcan DOĞAN ÇİÇEK, 1997 İstanbul'da doğmuş olup lisans eğitimini 2019 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlamıştır.

2020 yılında avukatlık ruhsatnamesini alarak özel bir büroda fikri sınai haklar ve ticaret hukuku alanında faaliyet göstermiş ve mesleğini Kahveci Avukatlık Bürosunda devam ettirmektedir.

 

Yabancı Dil  : İngilizce                   Baro Sicil No : 73593
Seminerler ve Kurslar
: Rekabet Hukuku Sempozyumu : Uzay Hukuku

: Spor Hukuku
 
Çalışma Alanları
: Sözleşmeler Hukuku, Ticaret Hukuku, Fikri Sınai Hukuk, Tüketici Hukuku
 
 


ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ


 
Marka Tescili ve Koruması

Vektör Marka Ofisi Ltd. Şti., 1983 yılından bugüne dek uzman kadrosuyla gerek yerli gerekse yabancı şahıs ve şirketlere en iyi şekilde hizmet vermeyi amaçlamış olan Kahveci Avukatlık Bürosu'nun yan kuruluşlarından biridir. Uzman hukukçu kadrosu ile Türkiye ve dünyanın önde gelen markalarıyla çalışmakta olan Vektör Marka Ofisi Ltd. Şti., başta Türkiye'deki marka ihlallerine karşı vermiş olduğu kararlı mücadele olmak üzere tüm fikri ve sınai mülkiyet haklarının tescili, korunması alanında ihtiyaç duyduğunuz tüm güvenilir hizmetleri sunmaktadır.

Vektör Marka Ofisi'nde marka haklarına tecavüzlerin önlenmesine ilişkin çalışmalar ile marka ve patent tescil işlemleri ve takipleri de yapılmaktadır. İki ana bölümden oluşan Vektör Marka Ofisi'nde de marka işlemleri İstanbul'daki merkez büro tarafından yürütülmekte, taklitle mücadele işlemleri ise diğer ofislerimizle birlikte tüm Türkiye'de gerçekleştirilmektedir.

Dünyaca ünlü markaların ihlallerine karşı gerekli yasal işlemlerin yapılmasını organize eden Vektör Marka Ofisi, ayda ortalama 300 yakalama operasyonu gerçekleştirmekte ve sadece İstanbul mahkemelerinde yaklaşık 3000'i bulan davalarını takip etmektedir. Marka ihlalleri ve markalara ilişkin tüm cezai ve hukuki konularda kazanmış olduğumuz haklı başarımız - ünümüz, tüm işlerin yasal ve etik kurallar çerçevesinde tam bir dürüstlük içerisinde yapılmasına kendimizi adamış olmamızdan kaynaklanmaktadır. Sözkonusu adanmışlık sözde kalmayıp özünde de gerçekleşmekte ve çalışanlarımız bu prensipler çerçevesinde çalışmaktadırlar. Bu prensiplere uyumumuz, konusunda uzman bir kuruluş tarafından da denetlenerek teyit edilmektedir..
 

 
Orhan ERBAY (Ceza Hukuku Danışmanı)



Orhan ERBAY, 03.02.1957 Trabzon-Sürmene doğumlu olup İlk, Orta ve Lise eğitimini İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi’nde tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1982 yılında mezun olmuştur. 1983 yılında Pınarhisar'da Piyade Asteğmen olarak görev yapmıştır. 1984-85 yıllarında İstanbul Adliyesinde stajını tamamlamış olup, görev yerleri aşağıda sıralanmıştır;

-Bursa Savcı Yardımcısı (1986-1988)
-Nazımiye Cumhuriyet Savcısı (1988-1990)
-Şırnak İl Cumhuriyet Başsavcısı (1990-1992) (Şırnak İl olduktan sonra ilk kurucu Başsavcı)
-Söğüt Cumhuriyet Başsavcısı (1992-1996)
-Sungurlu Cumhuriyet Başsavcısı (1996-2001) (Müstakil Ağır Ceza Başsavcılığı)
-Amasya Cumhuriyet Başsavcısı (2001-2002)
-İstanbul Cumhuriyet Savcısı (2002-2015) (Ağır Ceza Duruşma Savcısı)
-Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili (2015-2017)
-Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı (2017-2018)
-İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı (2018-2022) (Ağır Ceza Duruşma Savcısı)

Toplam 36 yıl bilfiil Savcılık mesleğinin her kademesinde çalıştıktan sonra 03.02.2022 tarihinde yaş haddinden emekli olmuştur.

 


 

 
Av. Ahmet GÜZELTUNA

İstanbul’da doğan Ahmet Güzeltuna, Levent Lisesi'nden sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirmiştir. Askerliğini askeri hakim olarak yapmıştır. İstanbul Barosu'na kayıtlı olarak 7 yıl kendi bürosunda avukatlık yapmıştır. Daha sonra kurumsal yaşama geçmiş ve uzun yıllar Çalışma İlişkileri Baş Müşaviri olarak Sabancı Holding A.Ş’de üst düzey yönetici olarak görev yapmıştır.

Sabancı Topluluğunda çeşitli işkollarındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerini yönetmiş, sertifikalı iş hukuku eğitimleri vermis, iş hukuk ile ilgili sorunlarda dava aşamaları dahil danışmanlık hizmeti vermiştir. Tekstil İşverenleri Sendikasında Danışma Kurulu üyeliği yapmıştır. İstanbul Barosu, TÜSİAD İstihdam ve Sosyal Güvenlik Çalışma Grubu üyesidir. Çeşitli dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır.Sivil Toplum Kuruluşlarında Mobbing,iş sözleşmesinin sona ermesi,Altişveren uygulaması vb. konularda eğitim ve konferanslar vermiştir.

 

 


 

 
Enis MUŞ

Enis MUŞ, 1985 yılında İstanbul'da doğmuştur, 2003 yılından bu yana şirketlere ve kurumlara internet teknolojileri, yönetim bilişim sistemleri ve marka yönetimi konularında danışmanlık hizmetleri vermektedir.

 

Önlisans
: Sakarya Üniversitesi - Bilgi Yönetimi, Yüksek Onur derecesi/Birincilik, 2010
: Atatürk Üniversitesi - İş Sağlığı ve Güvenliği, 2017
: İstanbul Üniversitesi - Marka İletişimi, devam ediyor
Lisans
: Anadolu Üniversitesi - İşletme, Onur derecesi, 2013
: Atatürk Üniversitesi - Sosyoloji, Onur derecesi, 2023
Yüksek Lisans
: Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Kamu Yönetimi, 2015
Seminerler ve Kurslar
: Brand Management and Sectoral Marketing Applications - European School of Economics, Lectured by Asistant General Manager of Microsoft
: Deploying, Implementing, Supporting, Planning, Managing, Internet Security and Maintaining a Microsoft Windows Server
 
 

 

PERSONELİMİZ


 
Fahri BAYSAK
Senem ARSLAN
Serap KOÇER
Nazire AYDIN
Sedef YILDIRIM
Bena ÖZDEMİR
Zeynep CENAN
Elvan ACARTÜRK